Prywatna Pracownia Pedagogiczna, Olsztyn, ul. Grabowa 16, tel. 506 471 565

Terapia pedagogiczna: dysleksja, ADHD, trudności szkolne

  • diagnoza trudności szkolnych
  • diagnoza specyficznych trudności w czytaniu, pisaniu, matematyce
  • budowanie programu terapeutycznego
  • terapia zaburzonych/nieharmonijnie rozwijających się funkcji poznawczych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wieloprofilowe usprawnienie)
  • profilaktyka dysleksji
  • terapia ręki
  • zajęcia wyrównawcze w zakresie jęz. polskiego i matematyki
  • matematyka dla przedszkolaków metodą prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
  • terapia nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
  • zajęcia rozwijające z uczniem zdolnym