Prywatna Pracownia Pedagogiczna, Olsztyn, ul. Grabowa 16, tel. 506 471 565

Terapia logopedyczna

  • diagnoza zaburzeń mowy
  • ocena rozwoju mowy
  • terapia zaburzeń mowy
  • terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • wspomaganie rozwoju mowy i budowanie systemu językowego
  • terapia afazji
  • nauka czytania i pisania u osób po urazach mózgu