Prywatna Pracownia Pedagogiczna, Olsztyn, ul. Grabowa 16, tel. 506 471 565

Konsultacje dla rodziców

  • porady wychowawcze
  • porady w zakresie wspierania dziecka z dysleksją rozwojową, ADHD, zaburzeniami mowy