Prywatna Pracownia Pedagogiczna, Olsztyn, ul. Grabowa 16, tel. 506 471 565

Witam serdecznie!

Gabinet świadczy specjalistyczną pomoc w dziedzinach:

Terapia logopedyczna


Konsultacje dla rodziców

Terapia pedagogiczna:
·  dysleksja
·  ADHD
·  trudności szkolne

Terapia odbywa się w gabinecie lub w domu klienta.

Moją dewizą pedagogiczną jest przekonanie, że nie ma przeciętnych ludzi, nie ma też przeciętnych dzieci, przeciętnych uczniów.

Rzetelna znajomość różnic indywidualnych, mocnych i słabych stron dziecka pozwala wspomagać i wspóuczestniczyć w jego rozwoju.

Największym zadaniem jest stworzenie jak najkorzystniejszych warunków, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, przy maksymalnej z nim współpracy tak, aby mogło osiągać sukcesy wykorzystując maksimum swoich możliwości.

Oferuję Państwu bezpłatną diagnozę wstępną i ocenę potrzeb*) pozwalającą skutecznie organizować działania pedagogiczne, także terapeutyczne w celu osiągnięcia pełnego rozwoju dziecka/ucznia.

Pracuję z dziećmi (wskazana współpraca z rodzicami), młodzieżą i dorosłymi.

*) Diagnoza wstępna/ocena potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia nie jest równoznaczna z pełną i interdyscyplinarną diagnozą psychologiczno-pedagogiczną.

słowa kluczowe: logopeda, dysleksja, adhd, olsztyn, warsztaty teatralne